Podejmowanie kluczowych decyzji w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym

Podejmowanie kluczowych decyzji w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl