Oddanie do użytku defibrylatorów AED dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

Oddanie do użytku defibrylatorów AED dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl