Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy Pomniku Poległych i Pomordowanych Harcerzy

Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy Pomniku Poległych i Pomordowanych Harcerzy

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl