Konferencja prasowa dot. Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny

Konferencja prasowa dot. Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl