Jubileusze 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileusze 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl