Jubileusz rocznej działalności Dziennego Domu Senior+ w Starogardzie Gdańskim

Jubileusz rocznej działalności Dziennego Domu Senior+ w Starogardzie Gdańskim

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl