Kategoria: General Uzgadnianie bieżących spraw Miasta w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym

Jubileusz 50-lecia Starogardzkiego Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl