Dzień wolny za 11-go listopada zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 71/02/2017 z dnia 20.02.2017 r.

Dzień wolny za 11-go listopada zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 71/02/2017 z dnia 20.02.2017 r.

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl