Dzień Kobiet dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku „S-Centrum” oraz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

Dzień Kobiet dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku "S-Centrum" oraz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl