Bal integracyjny młodzieży z osobami niepełnosprawnymi w Publicznym Gimnazjum nr 3

Bal integracyjny młodzieży z osobami niepełnosprawnymi w Publicznym Gimnazjum nr 3

Wydział Informacji Społecznej


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl