76. rocznica zakończenia II wojny światowej – złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa

76. rocznica zakończenia II wojny światowej - złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl