74. rocznica urodzin Kazimierza Deyny – złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

74. rocznica urodzin Kazimierza Deyny - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl