40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – złożenie kwiatów pod krzyżem przy Muzeum Ziemi Kociewskiej

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - złożenie kwiatów pod krzyżem przy Muzeum Ziemi Kociewskiej

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl