25-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II

25-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl