Kategoria: General Spotkanie z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II - złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl