Pomoc dla cudzoziemców spoza UE

W celu zminimalizowania ryzyka powiększenia epidemii przy jednoczesnemu zapewnieniu wsparcia dla cudzoziemców, Punkt Informacyjno–Doradczy w Starogardzie pracuje zdalne w postaci konsultacji telefonicznych, mailowych i poprzez skype.