Pomoc dla cudzoziemców spoza UE

W celu zminimalizowania ryzyka powiększenia epidemii przy jednoczesnemu zapewnieniu wsparcia dla cudzoziemców, Punkt Informacyjno–Doradczy w Starogardzie pracuje zdalne w postaci konsultacji telefonicznych, mailowych i poprzez skype.

 

 

 

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl