Gorąca dyskusja na spotkaniu z mieszkańcami Starogardu w sprawie Rynku

W poniedziałkowe popołudnie, 15 stycznia w Starogardzkim Centrum Kultury władze miasta, wykonawca i archeolog spotkali się z mieszkańcami miasta w sprawie zaawansowania przebudowy starogardzkiego Rynku. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się na jakim etapie są bieżące prace, co było powodem ich opóźnienia oraz jak będzie wyglądał harmonogram robót do maja 2018 roku.

– W połowie marca, jeśli pogoda dopisze, powinien zostać wznowiony ruch na trasie ulica Paderewskiego – ulica Podgórna, natomiast zamknięty zostanie przejazd od ul. Hallera do ul. Chojnickiej – poinformował kierownik budowy Rynku – Piotr Ludwik z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg w Starogardzie Gdańskim. – Aktualnie kończymy budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. Przy okazji wspomniał o licznych kolizjach sieci podziemnych i braku dokładnej ich inwentaryzacji, co było jedną z przyczyn przestojów w pracach. – Każda napotkana kolizja wymagała przeprojektowania – tłumaczył. Podkreślił też, że cała inwestycja prowadzona jest pod nadzorem archeologicznym, co momentami mocno spowalnia pracę.

Kierownik budowy Piotr Ludwik przedstawił stan zaawansowania prac na Rynku

Prezentacja Rynek PBD

Potwierdziła to archeolog z Torunia – Lidia Grzeszkiewicz –Kotlewska, która przedstawiła szczegółową relację z prowadzonych przy okazji przebudowy Rynku, badań archeologicznych. Zaprezentowała poszczególne znaleziska, opisując ich pochodzenie i znaczenie.

Archeolog Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska

 

Odpowiedziała też na jedno z pytań mieszkańca – pana Mokwy, dlaczego rozkopano Rynek z trzech stron jednocześnie.

– Być może to nasza wina – powiedziała archeolog. – Nieustannie proszę wykonawcę o to, żeby jeszcze rozebrał chodniki, ale nie chce bardziej komplikować życia mieszkańcom. My archeolodzy chcemy natomiast wiedzieć, co nas czeka pod powierzchnią. Wiemy już, że od strony wschodniej na szerokości ok. 4-7 metrów mogą znajdować się przedproża, które musimy zadokumentować. To są pozostałości po średniowiecznych kramach. Wydaje nam się że wszystkie cztery pierzeje mają takie przedproża, a jak wykonawca ułoży już ulicę i będzie nacisk na szybkie wykonanie chodników, nie zdążymy ich oczyścić i zdokumentować. Stąd pewne rzeczy dzieją się na naszą prośbę z uwagi na długi czas trwania poszczególnych prac archeologicznych.

Ciekawostką, o której pani archeolog wspomniała było znalezienie przy Ratuszu dawnego pręgierza, czyli fragmentu słupa służącego dawniej do publicznego wymierzania kar.  – Liczymy jednak na to, że najciekawsze znaleziska ciągle przed nami. Do tej pory udało się nam ustalić, że ulica Podgórna wcale nie była taka stroma, jak dotąd myśleliśmy. A sam rynek dawniej miał nieco inny kształt. Najprawdopodobniej też ratusz miejski składał się z kilku budynków, o których nie mamy żadnego pojęcia – kontynuowała Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska. – W tej chwili musimy jednak poczekać, aż zrobi się cieplej, żeby nie uszkodzić zalegających w zmrożonej ziemi przedmiotów. 

Wiceprezydent Przemysław Biesek -Talewski dodał, że jeżeli w płycie rynku albo okolicach pojawią się jakieś ciekawe znaleziska, to postarają się je wyeksponować poprzez przeszklenie odnalezionych fragmentów. – Dzięki temu zwiększymy atrakcyjność miasta i pokażemy mieszkańcom naszą historię – wiceprezydent Starogardu.

Po części informacyjnej, mieszkańcy zadawali organizatorom pytania

Wśród wielu spraw, które poruszyli mieszkańcy, pojawiły się m.in takie pytania:
1. kiedy miasto przebuduje ulicę Paderewskiego,
2. czy planowane jest zejście od Kościoła św. Mateusza do parku,
3. czy prezydent miasta planuje rozważyć możliwość umorzenia podatku od nieruchomości właścicielom lokali handlowo- usługowych, zlokalizowanych na Rynku, którym z powodu trwającej przebudowy spadły obroty,
4. jakie alternatywne parkingi miasto przygotowało na czas remontu Rynku
5. jak miasto rozwiąże problem przyłączy ciepłowniczych, aby w przyszłości nie trzeba było nowo położonej nawierzchni ponownie rozbierać, bo np. tego będą wymagac przepisy ochrona środowiska
6. czy most chojnicki jest uwzględniony do remontu?

Na te i na wiele innych pytań odpowiedzieli obecny na spotkaniu prezydent Janusz Stankowiak, wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski i szefowie PBD S.A. – Grzegorz Rozmus i Kamil Rozmus.

Przemysław Biesek-Talewski zastępca prezydenta do spraw techniczno-inwetsycyjnych na bieżaco odpowiadał na wszystkie pytania.

M.in. prezydent miasta Janusz Stankowiak wyjaśnili, że kwestię zwolnienia z podatku każdorazowo będzie traktować indywidualnie na wniosek właściciela lokali. Przemysław Biesek –Talewski poinformował, że remont ulicy Paderewskiego planowany jest na 2020 rok w ramach projektu rewitalizacji śródmieścia. Natomiast zejście od strony Kościoła do parku w postaci schodów powstanie podczas renowacji murów obronnych, które objęte są projektem Rynek od Nowa – etap II. Dodatkowo przy okazji modernizacji parku powstanie tam ścieżka spacerowa wzdłuż brzegu rzeki aż do mostu chojnickiego. Z kolei w kwestii parkingów wiceprezydent przyznał, że na czas remontu nie było miejsca na urządzenie tymczasowych parkingów. Alternatywą jest utwardzony parking przy ulicy Sobieskiego oraz parking przy Stadionie Miejskim, a od wiosny, kiedy rozpocznie się modernizacja parku, będzie budowany parking vis a vis Biedronki. Na prośbę mieszkańca wiceprezydent zaznaczył, że miasto postara się oznaczyć dodatkowo miejsca, gdzie można parkować auta w pobliżu Rynku. Jeśli chodzi o przyłącza ciepłownicze Przemysław Biesek –Talewski wyjaśnił, że ich właścicielem jest GPEC Starogard i że miasto od dwóch lat wspólnie prowadzi akcję zachęcającą właścicieli do złożenia deklaracji wykonania przyłączy. GPEC starał dotrzeć się do wszystkich mieszkańców Rynku. Blisko 50% kamienic została przyłączona do sieci. Jeżeli jednak właściciel nie wykazuje woli przyłączenia się do sieci, nie można go przymuszać. Jeśli w przyszłości zdecyduje się na przyłączenie nieruchomości, to będzie się to wiązało z pracami remontowymi. Przypomniał też, że miasto uczestniczy w projekcie „Czyste powietrze Pomorza”, w ramach którego mieszkańcy mogą uzyskać do 40% dofinansowania na wymianę pieca węglowego na inne bardziej ekologiczne źródło ciepła, w tym na przyłączenie się do sieci ciepłowniczej. Wiceprezydent zaznaczył, że miasto wyśle jeszcze raz do każdego właściciela nieruchomości pismo z konkretnymi informacjami w tej kwestii. Odpowiadając na pytanie, dotyczące mostu chojnickiego, wiceprezydent poinformował zebranych, że dokumentacja projektu kończy się na granicy starego maista, czyli przed mostem chojnickim. Dodał, że Miasto w tym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Chojnickiej od ulicy Koziej do ronda Starogardzkich Strażaków razem z mostem. Zaznaczył jednak, że inwestycja będzie realizowana w przyszłości, na pewno nie w tym ani przyszłym roku.

Uczestnicy spotkania informacyjnego w sprawie przebudowy Rynku.

Zanim mieszkańcy przejęli inicjatywę i zadali organizatorom poniedziałkowego spotkania swoje pytania, wiceprezydent Przemysław Biesk-Talewski przedstawił założenia projektu „Rynek od Nowa” oraz zakres robót, na które Gmina Miejska Starogard zawarła umowę. Przypomniał, że ostateczny wybór wariantu projektu przebudowy Rynku poprzedziły spotkania i konsultacje z mieszkańcami oraz ankiety, które mieszkańcy wypełnili. Wybrany został wariant trzeci, który przewiduje na Rynku ruch w kierunkach północ-południe i odwrotnie, czyli od ul. Hallera do ul. Chojnickiej i od ul. Paderewskiego do ul. Podgórnej, całkowite wyłączenie z ruchu południowej części Rynku ora przeznaczenie północnej części na parking z możliwością czasowego wyłączania jej z ruchu. Więcej szczegółów dotyczących tego jak Rynek będzie wyglądał po przebudowie, o których wspomniał wiceprezydent zawiera poniższa prezentacja.

Starogardzki Rynek od Nowa

Wiceprezydent omówił też projekt Rewitalizacji Śródmieścia, ściśle powiązany z przebudową Rynku oraz zamiary miasta w celu poprawienia infrastruktury wokół Rynku. Konkretnie wspomniał o projekcie przebudowy ulic Kanałowej, Tczewskiej i Sobieskiego, który Miasto zamierza złożyć we wrześniu tego roku. Poruszył też kwestię wizerunku kamienic usytuowanych wokół Rynku. Wspomniał o możliwości uzyskania dotacji do 30 % poniesionych kosztów na modernizację ich elewacji dla budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz zwolnienie z podatku dla pozostałych właścicieli, którzy podejmą inicjatywę zmiany wyglądu frontu swoich nieruchomości. Przypomniał, że wnioski o dotację można składać do końca lutego br. Ostatnią kwestią, o której wspomniał, była sprawa reklam. – Pod koniec ubiegłego roku prezydent Stankowiak wystosował do wszystkich właścicieli kamienic pismo z prośbą, aby do końca przebudowy Rynku, usunęli reklamy z kamienic na Starym Mieście – powiedział Talewski. Dodał, że niezależnie od tego, obowiązujące w tej kwestii przepisy w postaci ustawy o ochronie zabytków i planu zagospodarowania przestrzennego zabraniają wieszania szyldów do wysokości gzymsów nad pierwszą kondygnacją. Zaapelował do mieszkańców o przestrzeganie tych przepisów.

Janusz Stankowiak prezydnet miasta Starogard Gdański

 – Dziękuję Państwu za to, że przyszliście i że mogliśmy porozmawiać – zakończył prezydent Stankowiak. – Myślę, że za dwa miesiące spotkamy się ponownie, aby upewnić się, że termin zakończenia budowy nie jest zagrożone i w centrum miasta będziemy mieli piękny tętniący życiem Rynek.