Instytucje i urzędy w Starogardzie Gdańskim

Urząd Miasta Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

Infolinia:
(+48) 801 002 517 dla numerów stacjonarnych
(+48) 587 319 950 dla numerów komórkowych
(+48) 585 306 111 Fax
E-mail: ratusz@um.starogard.pl


Urząd Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański


Komenda Straży Miejskiej w Starogardzie Gdańskim
ul. Kolejowa 5
83-200 Starogard Gdański
Bezpłatny tel. alarmowy 986


Referat Lokalowy 
ul. Traugutta 56
83-200 Starogard Gdański


Wydział Ochrony Środowiska
ul. Zblewska 18
83-200 Starogard Gdański


GODZINY PRACY URZĘDU MIASTA ORAZ URZĘDU STANU CYWILNEGO:

Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 17.00
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00
W soboty Urząd nie pracuje

Klienci w obu urzędach przyjmowani są ww. godzinach

Referat Lokalowy

ul. Traugutta 56

Godziny pracy Referatu Lokalowego:

Poniedziałek 7.00 do 16.00
Wtorek 7.00 do 15.00
Środa 7.00 do 15.00
Czwartek 7.00 do 15.00
Piątek 7.00 do 14.00

 

Internet:

e-mail: ratusz@um.starogard.pl 
www: http://bip.starogard.pl, http://www.starogard.pl 
esp: http://epuap.gov.pl 
        podmiot: Urząd Miasta Starogard Gdański – Gmina Miejska Starogard Gdański 
        adres: /2213031/SkrytkaESP 
PEF: http://efaktura.gov.pl 
         skrócona nazwa skrzynki: Gmina Miejska Starogard Gdański 
         numer PEPPOL: NIP 5922045396 

 

Spis teleadresowy Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim:

Nr pok.

Nazwa wydziału

telefon

103

Sekretariat Prezydenta

Fax 58 530-6111
58 530-6006

103A

Prezydent Miasta  

103B

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych  

104

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych  
 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 

117

Sekretarz Miasta

58 530-6006

112

Biuletyn Informacji Publicznej
Wyposażenie Urzędu

58 530-6010
58 530-6011

116

Zaopatrzenie

58 530-6112

120

Obsługa Urzędu, infrastruktura

58 530-6012

115
114

Kadry
Archiwum

58 530-6014
58 530-6013

032

System teleinformatyczny

58 530-6016
58 530-6017
58 530-6103
58 530-6139

038

Kancelaria

58 530-6021

01

Biuro Obsługi Klienta

58 530-6020
58 530-6022

107

Przewodniczący Rady Miasta

58 530-6025

108

Biuro Rady Miasta

58 530-6025
58 530-6024

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

 

06

Skarbnik Miasta

58 530-6005

03

Zastępca Skarbnika Miasta, Naczelnik Wydziału

58 530-6026

 

REFERAT BUDŻETU

 

09A

Kierownik Referatu, Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowego

58 530-6030

04

Środki trwałe, inwentaryzacja, przelewy
Wydatki majątkowe

58 530-6035
58 530-6131

034

Budżet

Rozliczanie dotacji, przelewy bankowe
WPF

58 530-6040
58 530-6027
58 530-6120
58 530-6027

 

REFERAT KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

 

010

Kierownik Referatu

58 530-6042

010

Wydatki Urzędu, delegacje, ryczałty

58 530-6042
58 530-6031

05

Płace, umowy zlecenia
Diety radnych

58 530-6110
58 530-6041

07

Dochody gminy

58 530-6029

     
 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 

037

Naczelnik Wydziału

58 530-6045

037A

Obronność

Sprawy wojskowe

58 530-6047

58 530-6046

036

Ewidencja ludności

58 530-6048
58 530-6050
58 530-6051

036

Dowody osobiste

58 530-6052
58 530-6049

 

ZESPÓŁ PRAWNY

 

119

Radca Prawny – Koordynator

58 530-6053

118

Radcy Prawni
Obsługa Zespołu Prawnego

58 530-6054
58 530-6055

 

JEDNOSTKI SAMODZIELNE

 

129

Audytor Wewnętrzny

58 530-6056

118

Inspektor Ochrony Danych

58 530-6055

 

PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA

 

031

Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

58 530-6059

211

Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży

58 530-6134

211B

Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

58 530-6091

120A

Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością

58 530-6007

209

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych

58 530-6092

 

REFERAT LOKALOWY

 
  Kierownik

881-200-181

   

601-598-682

 

REFERAT PODATKU VAT

 

022

Kierownik

58 530-6085

 

REFERAT KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

110A

Kierownik

58 530-6057

110

 

58 530-6058
58 530-6125

 

WYDZIAŁ EWIDENCJI DOCHODÓW I WINDYKACJI

 

025

Naczelnik Wydziału

58 530-6015

015

Zastępca Naczelnika Wydziału

58 530-6032

015

 

58 530-6129
58 530-6138

08

Księgowość podatkowa od nieruchomości os. fizycznych, ewidencja opłat i mandatów

58 530-6113

08

Wykup mieszkań komunalnych, opłaty lokalne

58 530-6034

08

Podatek od środków transportowych, dzierżawy, wieczyste użytkowanie

58 530-6100

08

Ewidencja podatku od nieruchomości od osób fizycznych, łączne zobowiązania pieniężne

58 530-6033

08

Ewidencja podatku od nieruchomości
Ewidencja dochodów budżetowych

58 530-6127
58 530-6044
58 530-6138

 

WYDZIAŁ PODATKÓW

 

028

Naczelnik Wydziału

58 530-6132

016

Zastępca Naczelnika
Naliczanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

58 530-6036
58 530-6037

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

 
 

Naczelnik Wydziału

58 561-3778

 

WYDZIAŁ INFORMACJI SPOŁECZNEJ

 

124

Naczelnik Wydziału

58 530-6062

121

Zastępca Naczelnika, Redaktor Naczelny Starogardzkiego Ratusza

58 530-6061

126

Sport, Kultura

58 530-6093

125

126

Promocja Miasta, Informacja Medialna

Turystyka

58 530-6028

58 530-6097

127

Rzecznik prasowy Prezydenta Miasta

58 530 6060

 

WYDZIAŁ INICJATYW GOSPODARCZYCH

 

019

Naczelnik Wydziału

58 530-6106

130

Pozyskiwanie dotacji

58 530-6104
58 530-6105
58 530-6106
58 530-6007

111

Ewidencja działalności gospodarczej
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

58 530-6038

 

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY

 

105A
105

Naczelnik Wydziału
Zastępca Naczelnika

58 530-6064
58 530-6066

105B

Inwestycje

58 530-6128
58 530-6065
58 530-6067
58 530-6068

106

Gospodarka komunalna, inwestycje drogowe, bieżące utrzymanie dróg, zieleń miejska, kanalizacja, melioracja, ewidencja dróg

58 530-6069
58 530-6070
58 530-6133

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA

 

202

Naczelnik Wydziału

58 530-6072

201

Zastępca Naczelnika, podziały nieruchomości

58 530-6073

201

Numeracja nieruchomości

58 530-6116

203

Rolnictwo

58 530-6074

204

Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż mieszkań
Użytkowanie wieczyste
Przekształcenia na własność

58 530-6075
58 530-6076
58 530-6115
58 530-6114

 

WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI

 

206A

Naczelnik Wydziału

58 530-6079

206B

Zastępca Naczelnika

58 530-6082

206B

System informacji przestrzennej

58 530-6080
58 530-6081

208

Rewitalizacja
Zaświadczenia o przeznaczeniu w MPZP, decyzje środowiskowe

58 530-6083
58 530-6084

 

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

 

210

Naczelnik Wydziału

58 530-6090

211A

Zastępca Naczelnika

58 530-6098

211B

Służba zdrowia
Organizacja oświaty

58 530-6091
58 530-6078

209

Organizacja oświaty
Planowanie wydatków edukacji
Pomoc społeczna, prace społeczno-użyteczne

58 530-6087
58 530-6089
58 530-6092

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Fax 58 530-6140

  Kierownik

58 530-6141

  Zastępca Kierownika

58 530-6142

  Rejestracja małżeństw
Rejestracja urodzeń
Rejestracja zgonów
Odpisy aktów

58 530-6143
58 530-6147
58 530-6145
58 530-6146
58 530-6144

 

STRAŻ MIEJSKA

 
  Komendant

58 530-6094

  Zastępca Komendanta

58 530-6130

  Oficer dyżurny

58 530-6095
58 530-6096