Ekojazda

„Jest wiele metod zmniejszenia nadmiernej presji motoryzacji będących do dyspozycji zarządzających miastami i drogami, lecz niezwykle istotne jest nastawienie do problemu samych kierowców. Każdy kierowca powinien mieć świadomość presji wywieranej przez niego na środowisko, a równocześnie motywację, aby imać się różnych sposobów jej zmniejszenia. Promowanie ekojazdy to gwarantowany pozytywny efekt – zarówno edukacyjny, jak i ekonomiczny, jako że odpowiedni styl jazdy to nie tylko redukcja emitowanych zanieczyszczeń i oszczędzanie zasobów naturalnych, ale także – poprzez zmniejszenie zużycia paliwa  – wymierne korzyści finansowe.”

Źródło: http://www.akademiaekojazdy.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=13

Inne linki:
http://motofinanse.pl/ekojazda-eco_driving
http://www.savemorethanfuel.eu/poland/index.html