Przekazywanie kompetencji w firmach rodzinnych – zaproszenie na webinarium

Serdecznie zapraszamy na #6 webinarium dla uczestników projektu tworzenia Lokalnych Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych #LCK. Webinarium organizowane jest w ramach projektu we współpracy z firmą doradczą ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.

Temat: Specyfika przekazywania kompetencji w firmach rodzinnych
Termin: 28 stycznia 2020 roku o godz. 11:00-12:30

Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią charakterystyczną grupę podmiotów, które łączą działalność biznesową ze sferą rodzinną, Profesjonalizacja firmy rodzinnej jest procesem wdrażania racjonalnego zarządzania. Proces ten obejmuje między innymi rozwój kompetencji oraz delegowanie uprawnień. Nasz ekspert opowie o tym jak budować pozycję konkurencyjną firmy poprzez przekazywanie kompetencji oraz z jakimi wymaganiami wobec zarządzających ten proces jest związany.

Ekspert: Justyna Wiśniewska – mgr politologii, uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Właściciel Wiśniewscy Biuro Księgowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym pojęciem HR. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista w zakresie ustalania strategii wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem pracowniczym. Czynnie wspiera pracodawców w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych, w tym optymalizacji zasobów. Brała udział w licznych kontrolach skarbowych, kontrolach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Uczestnicy webinarium będą mogli na żywo zadawać pytania prowadzącym oraz otrzymywać odpowiedzi. Transmisja online odbędzie się przez platformę Clickmeeting.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy zalogować się pod adresem: https://ifr.clickmeeting.com/webinarium__6__specyfika_przekazywania_kompetencji_w_firmach_rodzinnych?_ga=2.20172285.432175465.1579780045-1205760366.1565726816