Nowe perspektywy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Jak pozyskać dofinansowanie z Unii na rozwój własnej firmy? Kto może pomóc ich właścicielom w ubieganiu się o dodatkowe pieniądze? Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań uzyskali uczestnicy spotkania, które odbyło się 23 marca w Urzędzie Miasta. Spotkanie poprowadził Lokalny Punkt Informacyjny z Malborka.

Co w programie?

Głównym tematem spotkania informacyjnego była prezentacja możliwości uzyskania dofinansowania przez właścicieli mikro, małych i średnich firm na rozwój ich przedsiębiorstw. O dodatkowe fundusze mogą się starać z Unii w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Powiatowych Urzędów Pracy. Uczestnicy dowiedzieli się, gdzie należy złożyć wniosek o pożyczki, które będą udzielane na preferencyjnych warunkach.

IMG_1778

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie. W wydarzeniu uczestniczyły zarówno osoby, prowadzące już działalność jak i te, które są na etapie planowania i tworzenia własnej firmy.

Krok po kroku od ustalenia szans po dotację

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich udzielają pomocy w zakresie:

  • ustalania szans na uzyskanie wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich zgłoszonych pomysłów,
  • przejścia krok po kroku przez proces ubiegania się o dofinansowanie,
  • przygotowywania projektu,
  • rozliczania otrzymanej dotacji.

Najbliższy punkt informacyjny można zaleźć w Malborku pod adresem:
ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej)
tel. 668 530 058, 728 486 436
e-mail: malbork.pife@pomorskie.eu
Siedziba Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich mieści się w gdańskim budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 6.
tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: punktyinformacyjne@pomorskie.eu

Adresy wszystkich pozostałych punktów zamieszczone są na stronie internetowej:
www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/Punkty

Konsultacje indywidualne

Dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na ten temat, do dyspozycji będą specjaliści. 15 kwietnia w godz. 11.00 -14.00 w Urzędzie Miasta odpowiedzą na pytania przedsiębiorców i będą im służyć pomocą w załatwieniu formalności.
Serdecznie zapraszamy.

Więcej na: www.FunduszeEuropejskie.gov.pl