Invest in Pomerania 2020 szansą na nowe inwestycje w Starogardzie

Starogard włączył się w projekt „Invest in Pomerania 2020”, którego celem jest pozyskanie nowych inwestycji dla obszaru województwa pomorskiego. 6 grudnia 2016 roku podpisał z Agencją Rozwoju Pomorza – koordynatorem projektu – porozumienie. W ten sposób wesprze ogólny rozwój gospodarki województwa pomorskiego, uzyskując w zamian jednolitą obsługę inwestycji również poinwestycyjną oraz zapewni sobie promocję gospodarczą i wizerunkową regionu. Porozumienie zakłada też korzystanie z jednego punkt kontaktowego dla wszystkich potencjalnych inwestorów województwa pomorskiego oraz usług Rzecznika Inwestora.

W 2011 roku samorząd województwa pomorskiego powołał inicjatywę Invest in Pomerania. Jej celem jest promocja gospodarcza i przyciąganie inwestycji do regionu. Inicjatywa pełni też rolę tzw. „jednego okienka” dla inwestorów, czyli jest jedynym punktem kontaktowym, do którego zgłaszają się inwestorzy, by następnie, w zależności od rodzaju projektu, zostać od razu skierowanym do odpowiednich instytucji.

Od nowego roku Starogard na zasadzie partnerstwa włączył się w tę inicjatywę. Porozumienie, które zawarł z Agencją Rozwoju Regionu (ARP) 6 grudnia 2016 roku, ma na celu współpracę z obustronną korzyścią. Od tej chwili, podobnie jak szereg innych podmiotów obsługującychinwestorów w regionie, Starogard będzie korzystał z pomocy Invest in Pomerania oraz Rzecznika Inwestora.

W ramach porozumienia Invest in Pomerania będzie przedstawiał potencjalnym inwestorom oferty inwestycyjne, inicjował z nimi spotkania oraz prowadził pełną obsługę inwestycji, zaś Rzecznik Inwestora zapewni bezpośrednią organizację opieki poinwestycyjnej. Porozumienie zapewni tez miastu możliwość publikowania ważnych dla Starogardu treści gospodarczych na stronie www.investinpomerania.pl. W zamian Starogard zobowiązał się do tworzenia, aktualizowania i udostępniania Agencji ofert inwestycyjnych, informowania o potencjalnych inwestorach oraz wspierania Invest in Pomerania w kontaktach z administracją publiczną i samorządową.

Porozumienie zostało zawarte w ramach projektu „Invest in Pomerania 2020” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.