Zaproszenie dla NGO

Starogardzkie Centrum Organizacji Pozarządowych (SCOP) zaprasza organizacje, które działają w obszarze kultury, sportu, edukacji i pomocy społecznej na spotkania.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl