Starogardzkie organizacje pozarządowe – razem!

Siedem osób liczy Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych. Rada reprezentuje stowarzyszenia i organizacje społeczne działające w mieście. Została powołana 22 września 2015r. na I Forum Starogardzkich Organizacji Pozarządowych.

20 organizacji pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców Starogardu Gdańskiego, postanowiło współpracować w ramach Forum. Działacze do późnych godzin wieczornych obradowali w Ratuszu Miejskim. Każda organizacja mogła zgłosić kandydata do Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Członków Rady wybrano spośród 13 kandydatów. Przewodniczącym Rady został Marcin Kaszubowski Klub Sportowy Beniaminek 03, wiceprzewodniczącymi Magdalena Dittmer Polskie Centrum Mediacji i Andrzej Grabowski Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, natomiast sekretarzem Marek Artski ze Stowarzyszenia Starogard 2030.

Wspólnie łatwiej i skuteczniej

Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych powołana została na dwuletnią kadencję. Rada będzie współpracować z administracją publiczną, a jej głównym zadaniem będzie integrowanie lokalnych środowisk pozarządowych. Chodzi przede wszystkim o połączenie sił organizacji, by łatwiej i skuteczniej starać się o pieniądze z zewnątrz na statutową działalność.

Podczas spotkania członkowie Forum dyskutowali o lepszej komunikacji pomiędzy organizacjami. Chcą też bliżej współpracować z innymi, powołanymi ostatnio radami np. Radą Seniorów, Radą Sportu i Radą Rowerową.

Pełny skład Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych
Dorota Dorau – Stowarzyszenie „Można Inaczej”
Marek Artski – Stowarzyszenie Starogard 2030
Magdalena Dittmer – Polskie Centrum mediacji
Marcin Kaszubowski – Klub Sportowy Beniaminek 03
Wojciech Mokwa – Związek Harcerstwa Polskiego
Andrzej Grabowski – Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
Hanna Bielang – Starogardzkie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl