Remont ulicy Kopernika. Mieszkańcy ulepszyli projekt przebudowy

Dodatkowe miejsca parkingowe, ograniczenie wjazdu na drogi wewnętrzne i lepsze oznakowanie miejsc postojowych – to efekt spotkania mieszkańców ulicy Kopernika i władz samorządowych z projektantami inwestycji.

Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Kopernika wraz z drogami wewnętrznymi odbyły się 24 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta. Przedstawiciele projektanta – firmy Diogenes Studio z Gdańska wysłuchali postulatów mieszkańców, dotyczących przyszłego remontu ulicy. W spotkaniu uczestniczyli też radny Tomasz Walczak i Sebastian Brauer z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego UM.

Mieszkańcom udało się tak zmienić projekt przebudowy, że lepiej niż dotychczas uwzględnia on ich codzienne doświadczenia związane z parkowaniem aut na ulicy Kopernika.

1. Powstaną 2-3 nowe miejsca postojowe między blokami nr 32b i 32f – projektant zaprojektuje takie dodatkowe miejsca przy zespole garaży na działkach nr 154/241 i 154/240.
2. Miejsce lokalizacji śmietnika przy drodze wewnętrznej od bloku nr 28 do bloku nr 32 zostanie utwardzone; zrezygnowano z tworzenia tam miejsc parkingowych.
3. Zatoki postojowe i miejsca parkingowe zostaną lepiej wyróżnione poprzez wyłożenie ich kostką o innym kolorze niż ta użyta do budowy chodnika.
4. Na wniosek mieszkańców Projektant zaproponował też wprowadzenie znaku zakazu wjazdu na teren osiedla i jego drogi wewnętrzne dla wszystkich z wyjątkiem mieszkańców TBS, SM „Kociewie” i wspólnot mieszkaniowych oraz służb komunalnych.

Mieszkańcy ulicy Kopernika chcieli też budowy miejsc parkingowych i chodnika przy północnym szczycie bloku nr 32 (działka nr 7 obręb 23). Tego postulatu nie można spełnić, ponieważ blok nr 32 znajduje się na działce należącej do SM „Kociewie”, a nie do Miasta, które może finansować prace tylko na swoich terenach. Ewentualna budowa chodnika i parkingu w tym miejscu jest więc w gestii właściciela – SM „Kociewie”.

Projekt remontu ulicy Kopernika będzie gotowy do 29.03.2016.