Inicjatywa lokalna. Nowe narzędzie do współpracy z mieszkańcami

Czy w Starogardzie będzie działać inicjatywa lokalna? Czy mieszkańcy będą mogli wspólnie z władzami miasta realizować zadania publiczne na rzecz społeczności naszego Miasta? O tym zadecydują radni miejscy już na najbliższej sesji 31 maja 2016r.

Inicjatywa lokalna to rodzaj współpracy pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Stwarza przestrzeń do rozwoju aktywności lokalnej społeczności i realizacji jej autorskich pomysłów.

Wspólne nasadzenia zieleni, malowanie ławek na osiedlu, ekologiczne zajęcia edukacyjne a może piknik sąsiedzki? Takie właśnie działania lokalne mieszkańcy mogą realizować w ramach inicjatywy lokalnej. Jeśli Rada Miasta podejmie uchwałę w tej sprawie, grupa mieszkańców, która ma pomysł na konkretne, ważne dla niej przedsięwzięcie, będzie mogła złożyć do Miasta wniosek, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Podejmując inicjatywę lokalną, oprócz opisania planowanego przedsięwzięcia, mieszkańcy muszą przedstawić wkład własny. Może być on wskazany w postaci pracy społecznej, wkładu rzeczowego lub finansowego. Miasto nie ma możliwości bezpośredniego przekazania środków finansowych grupie mieszkańców, może natomiast kupić materiały lub sfinansować usługi. Mieszkańcy mogą również otrzymać wsparcie organizacyjne ze strony Miasta lub sprzęt niezbędny do wykonania inicjatywy. Powodzenie pomysłu mieszkańców zależeć będzie od ich kreatywności i przedsiębiorczości.

Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej procedowana będzie przez Radę Miasta na najbliższej sesji, 31 maja 2016r.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały. Do 18 maja każdy mieszkaniec Miasta może wnieść swoje uwagi. Więcej informacji: http://starogard.pl/konsultacje-spoleczne-13092/

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl