I posiedzenie Rady Rowerowej

Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych została przewodniczącą Starogardzkiej Rady Rowerowej.

Zastępcą przewodniczącej został Wojciech Milewski – radny Rady Miasta Starogard Gdański. Wyboru dokonano na I posiedzeniu Rady, które odbyło się 23 września 2015 roku.

Spotkanie otworzył prezydent miasta Janusz Stankowiak, który podkreślił, że Rada ma służyć rozwijaniu dialogu pomiędzy przedstawicielami lokalnych samorządów a mieszkańcami. Miasto przyjazne rowerzystom rozwija się dynamiczniej – powiedział i życzył członkom Rady owocnej pracy. Przemysław Biesek -Talewski – zastępca prezydenta miasta ds. technicznych przypomniał zasady działania Rady oraz jej regulamin.

Zgodnie z Regulaminem Starogardzka Rada Rowerowa (SRR) spotykać się miała raz na kwartał. Członkowie uzgodnili jednak, że ze względu na wielość i ważność problemów dotyczących ruchu rowerowego oraz rozwój miasta spotykać się będą częściej – raz na miesiąc. Termin kolejnego spotkania wstępnie wyznaczyli na dzień 14.10.2015 r.

SRR postanowiła, jako pierwsze najważniejsze swoje zadanie, przeprowadzić inwentaryzację ścieżek rowerowych w mieście.

Przypominamy, że mieszkańcy Starogardu dzięki specjalnie uruchomionemu adresowi mailowemu rower@um.starogard.pl mogą na bieżąco zgłaszać uwagi dotyczące ścieżek rowerowych i swoich potrzeb w tym zakresie.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl