Remont sali gimnastycznej w PSP 4

Generalny remont sali gimnastycznej wraz ze sceną i pomieszczeniami gospodarczymi w PSP 4 z oddziałami integracyjnymi.

Modernizacja sali gimnastycznej, sceny i przyległych pomieszczeń w PSP 4 (wymiana parkietu, wymiana grzejników, malowanie, wymiana drzwi).

Koszt: 111 000 zł