Można już składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2018

Rozpoczyna się czwarta edycja starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Dla mieszkańców to kolejna szansa na zmianę najbliższej okolicy. Od dzisiaj – 1 września starogardzianie mogą zgłaszać własne pomysły na zagospodarowanie terenu wokół swoich ulic i osiedli. Wnioski przyjmuje Biuro Obsługi Klienta (pok.01) do 18 września. Można je składać również drogą elektroniczną.

Budżet obywatelski to część budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczony do dyspozycji mieszkańców. Podobnie jak w latach poprzednich do wydania na 2018 rok jest  940 tys. zł na projekty infrastrukturalne. Wniosek może dotyczyć konkretnie jednego z czterech  rejonów miasta ( na każdy rejon przewidziano kwote 200 tys. zł)  lub całego jego obszaru łącznie z terenami gminnych jednostek organizacyjnych, np. szkół.

Co się zmieniło?

W porównaniu z zeszłym rokiem z uwagi na znaczenie, trwałość i zasięg projektów ogólnomiejskich zmieniła się wielkość puli środków przeznaczonych na ich realizację. Z  dotychczasowych 40 tys. zł kwota wzrosła do 140 tys. zł.  Ponadto oprócz tradycyjnej metody osobistego składania wniosków w Biurze Obsługi Klienta, w tym roku można je składać również drogą elektroniczną. Ma to ułatwić mieszkańcom zadanie. Wystarczy postępować zgodnie z poniższa instrukcją.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest dołączenie do wniosku listy poparcia mieszkańców ( min. 15 osób powyżej 16 roku życia).  Ewentualne późniejsze uzupełnianie wniosków będzie mogło się również odbywać przez Internet.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt wnioskodawca składa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”  lub skanuje i wysyła drogą elektroniczną.

Osobiście wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta ( pok. 01) w godzinach pracy Urzędu Miasta Starogard Gdański.  Wnioski będą przyjmowane w dniach od 1 do 18 września.

Zaraz pierwszego dnia po zakończeniu zbierania wniosków, pracę rozpocznie zespół ds. opiniowania. Głosowanie nad projektami odbędzie się w terminie 13 – 29 października 2017 roku.

Wszystkie zasady czwartej edycji budżetu obywatelskiego – również formularz wniosku znaleźć można na stronie https://bo.starogard.pl/budzet/strona/4 w zakładce „do pobrania”.

Więcej informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży Sylwia Ossowska tel. 881 200 480.