Wsparcie pomorskich firm w prowadzeniu eksportu

Agencja Rozwoju Pomorza SA z siedzibą w Gdańsku wraz z partnerami: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość, Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości, Gdańską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, zaprasza firmy z sektora mśp z województwa pomorskiego do udziału w projekcie Pomorski Broker Eksportowy (www.brokereksportowy.pl).

Unikalny w skali kraju system oferuje bezpłatne wsparcie pomorskich mikro, małych i średnich firm zarówno tych, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami, jak również firm, które pragną rozwijać dotychczasową działalność eksportową.

Oferta projektu oraz wynikające z niej korzyści dla firm to między innymi:
• badanie potencjału eksportowego pomorskich firm i wsparcie w realizacji bieżących działań na rynkach zagranicznych realizowane przez Brokerów Eksportowych,
• budowa kompetencji eksportowych poprzez udział w seminariach, konferencjach i innych imprezach przekazujących wiedzę nt. prowadzenia eksportu i rynków zagranicznych,
• możliwość prezentacji oferty firmy i nawiązania kontaktów biznesowych poprzez udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych (targowych), misjach gospodarczych i innych wydarzeniach związanych z eksportem (dofinansowanie 85 proc.),
• możliwość pozyskania środków finansowych (grantów) na indywidualny udział firm w targach, misjach oraz innych wydarzeniach gospodarczych, promujących ofertę produktową i usługową firm,
• pozyskanie kluczowych informacji o interesującym firmę rynku, dotarcie do pożądanych odbiorców/partnerów (usługa Brokera Zagranicznego).

W ciągu ponad 2 lat realizacji projektu z oferty wsparcia skorzystało ponad 1000 firm. Pomorscy przedsiębiorcy wzięli udział w ok. 100 wydarzeniach gospodarczych, konferencjach, seminariach i spotkaniach organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą, a ok. 200 firm pozyskało granty na łączną kwotę blisko 8 mln zł.

Więcej informacji nt. projektu: Dariusz Kijanka, Broker Eksportowy, Agencja Rozwoju Pomorza, tel. kom. 601769922, mail: dariusz.kijanka@arp.gda.pl