Bezpłatne szkolenia dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Agencja Rozwoju Pomorza z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich przedsiębiorstw zapraszają Instytucje Otoczenia Biznesu do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów, których celem jest przekazanie wiedzy nt. budowania strategii firmy oraz zarządzania kompetencjami pracowników zawartej w modelu usługi rozwoju kompetencji, którą w przyszłości będą mogli wykorzystać w swojej działalności szkoleniowej i doradczej. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o unikalne przewodniki oraz narzędzia do zarządzania strategicznego oraz zarządzania kompetencjami opracowane w ramach projektu „Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji”. W celu rozwijania umiejętności przydatnych przy świadczeniu usług dla przedsiębiorców, jedno ze spotkań stanowiły będą warsztaty podnoszące umiejętności miękkie  tj.  moderacji.

 

Profil uczestnika:

 W cyklu warsztatów mogą wziąć udział pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu z siedzibą na terenie województwa pomorskiego, spełniający następujące warunki:

  • zatrudnieni na stanowisku min. specjalisty w Instytucji Otoczenia Biznesu,
  • posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe (np. zarządzanie, nauki społeczne)
  • posiadający min. 1 rok doświadczenia zawodowego w świadczeniu  usług wspierających rozwój przedsiębiorczości (projekty szkoleniowe, doradcze, usługi konsultacyjne, informacyjne, itp.),

Definicja Instytucji Otoczenia Biznesu: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i inne organizacje o charakterze non-profit wspierające rozwój przedsiębiorczości.

 

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak:

  • wyznaczać  pożądane kierunki rozwoju firmy,
  • przeprowadzić analizy biznesowe i strategiczne działalności firmy,
  • oceniać kompetencje pracowników,
  • wybierać kompetencje pracowników kluczowe dla firmy i jak je rozwijać,
  • wykorzystywać umiejętności miękkie do świadczenia usług

Czas trwania:
Cztery dni warsztatowe. Zajęcia warsztatowe będą odbywały się w godzinach od 8:00 do 16:00. Podczas warsztatów zapewnimy lunch i przerwy kawowe.

Miejsce:
11-14 sierpnia 2015 r.
 – Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim przy ul. Rynek 19

Ramowy plan warsztatów:

11 sierpnia 201512-13 sierpnia 201514 sierpnia 2015 Zarządzanie strategiczneZarządzanie kompetencjamiModeracja

 

Trenerzy z Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego: Pani Sabina Węsierska i Przemysław Dybek posiadający bogate doświadczenie doradczo – szkoleniowe w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania kompetencjami.

ZGŁOSZENIA:

Formularz zgłoszeniowy on-line . Zgłoszenia do dnia 7 sierpnia 2015 r.

 Szczegóły dotyczące warsztatów dostępne są na stronie projektu: http://zaprojektujkompetencje.pl

Warsztaty są organizowane w konsorcjum projektowym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. wraz z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich przedsiębiorstw.

 Kontakt:

Karolina Freda-Jędrzejewska, Agencja Rozwoju Pomorza,
tel. 58 32 33 202,
karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl