Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na spotkanie informacyjne

Dotyczy konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” – 2 lutego 2016 r.

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń na 2 lutego br.
Zapraszamy na kolejne spotkania 4, 9 lub 11 lutego.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach RPO WP 2014 – 2020 konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne”. Spotkanie odbędzie się dn. 2 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza, w Olivia Business Centre, Budynek Olivia Six przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w Gdańsku, w sali konferencyjnej (piętro 12).

Na spotkaniu przybliżymy zasady aplikowania w konkursie, w tym m.in.: typy beneficjentów, preferowane projekty, poziom dofinansowania, kwalifikowalność  wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny projektów, zasady wyboru projektów do otrzymania dofinansowania i podpisywania umów.

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać w wersji elektronicznej do Działu Promocji Agencji Rozwoju Pomorza S.A. na adresy e-mail: anna.bochynska@arp.gda.pl lub katarzyna.kaparska@arp.gda.pl lub barbara.merchel-czech@arp.gda.pl 

Liczba miejsc na spotkaniu ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Pocztą elektroniczną potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia i wpisanie na listę uczestników.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyką konkursu nr 2.2.1, w przypadku wyczerpania limitu miejsc, zorganizujemy dla Państwa kolejne spotkania.