Zbieraj deszczówkę i uzyskaj dofinansowanie. Ruszył program „Moja woda”

Miasto zachęca właścicieli domów jednorodzinnych do instalacji przydomowych zbiorników do zbierania wody deszczowej. Pomóc ma w tym program „Moja Woda”. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji w kwocie nie większej niż niż 6 000 złotych na jedno przedsięwzięcie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin naboru wniosków rozpoczął się 3.08.2023 r. i trwać będzie do czasu rozdysponowania puli środków.

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem:
1. do zebrania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
2. do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne
i nadziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2m3,
3. do retencjonowana wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),
4. do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
5. do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków, który znajduje się na stronie: https://wfos.gdansk.pl/moja-woda-2/