Wspieramy rodziny

Prawie 30 000 zł dofinansowania na najbliższy rok otrzymała Starogardzka Akademia Wsparcia Dziecka i Rodziny. Prowadzi ją Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”.

8 marca Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał umowę o współpracy z Dorotą Dorau, prezesem stowarzyszenia. Otrzymane od miasta pieniądze pomogą wesprzeć rodziny będące w kryzysie oraz przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Dostęp do specjalistycznych konsultacji, działania edukacyjne na rzecz wychowania bez przemocy, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy edukacja osób zajmujących się wychowaniem dzieci to tylko niektóre z form pomocy, jakie zapewnia Akademia.

W Punkcie Konsultacji Specjalistycznych mieszkańcy będą mogli skorzystać z wykwalifikowanej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, czy terapeutycznej.

Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i Dorota Dorau, prezes stowarzyszenia „Można Inaczej”.

W ramach Starogardzkiej Akademii Wsparcia Dziecka i Rodziny funkcjonować będzie świetlica dla dzieci. Działania świetlicowe opierają się między innymi na wdrażaniu przez najmłodszych zasad panujących w społeczeństwie, wyrównywaniu szans edukacyjnych, rozwijaniu pozytywnych zainteresowań, czy pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych.

– Z uwagi na pandemię zajęcia będą prowadzone teraz w trochę innym wymiarze. Dzieci będą podzielone na grupy, ale nie wyobrażamy sobie, aby zaniedbać tę formę pracy z dzieckiem, ponieważ jest ona niezbędna i bardzo potrzebna – podkreśla Dorota Dorau.

Niebawem rozpoczną się również zajęcia edukacyjne w „Szkole dla Rodziców”, do której trwa nabór. Skierowane są one do osób, które napotykają trudności wychowawcze w relacji dorosły – dziecko, a zaistniałe sytuacje budzą niepokój, brak konstruktywnych rozwiązań, czy agresję.