Urząd gotowy na nowe przepisy RODO

Każdy klient Urzędu Miasta Starogard Gdański znajdzie w magistracie informację na temat nowych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Informacje o przysługujących mu prawach, które obowiązują od 25 maja 2018 roku, znajdzie przy każdym stanowisku, gdzie dane są przetwarzane.

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO).

Rodo 2018 nakłada na instytucje publiczne szereg obowiązków. Nowe przepisy obejmują wszystkie urzędy bez żadnych wyjątków – od kancelarii prezydenta i ministerstw, przez urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie i inne jednostki samorządu terytorialnego, aż po uczelnie wyższe, szkoły, przedszkole, czy domy opieki społecznej. Nowe przepisy obowiązują też organizacje pozarządowe i wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe.

Ochronie podlegają następujące dane:
• imię i nazwisko;
• imienne adres e-mail;
• nr PESEL,
• nr konta bankowego;
• dane biometryczne;
• szereg danych dot. statusu prawnego oraz stanu zdrowia.

Prezydent Janusz Stankowiak, jako osoba odpowiedzialna za administrowanie danymi osobowymi w Urzędzie Miasta Starogard Gdański, informuje, że Gmina zapewnia określone w przepisach RODO standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Informacje o postępowaniu z danymi osobowymi klienci Urzędu znajdą na stronie bip.starogard.pl. Poza tym w każdym miejscu dostępnym dla klientów magistratu, wywieszone są informacje na temat :

– sposobu przetwarzania danych osobowych,
– ich przechowywania,
– zabezpieczenia
– oraz praw przysługujących klientom do:

a. dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) danych,
c. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d. do ograniczenia przetwarzania danych,
e. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

W Urzędzie Miasta Starogard Gdański wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować się można telefonicznie pod numerem 585 306 059, drogą elektroniczną, pisząc pod adres: iod@um.starogard.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu w Starogardzie Gdańskim przy ul. Gdańskiej 6.

Urząd Miasta Starogard Gdański przez wiele miesięcy przygotowywał się do implementacji unijnych dyrektyw. Urzędnicy przeszli stosowne szkolenia i kursy w zakresie gromadzenia danych osobowych, ich przetwarzania, wykorzystywania i ochrony.

W związku z tym prezydent zapewnia, że każdy klient Urzędu może czuć się bezpieczny, zwłaszcza że z zgodnie z prowadzaną w starogardzkim urzędzie polityką, ma przyjaciół w urzędnikach.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl