Podsumowanie 4 lat Hufca ZHP

W niedzielę 20 października odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Starogard Gdański w celu podsumowania 4-letniej kadencji ustępującej władzy oraz wyboru nowych władz hufca. Zjazd odbył się w Społecznym Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki w Starogardzie Gdańskim.

Michał Hinc

Ustępująca władza podczas zjazdu dziękowała wszystkim instruktorom, zaproszonym gościom oraz rodzicom za wsparcie i ogromną motywację do działania oraz wspólne tworzenie starogardzkiego harcerstwa.

– To były dla mnie trudne 4 lata, byłem bardzo młody w momencie podjęcia tej funkcji – mówi były Komendant Hufca, phm. Michał Hinc. Biorąc na siebie tę odpowiedzialność, nie byłem do końca świadom obowiązków, które muszę wykonywać pełniąc tak ważną rolę w Hufcu, jak i w społeczeństwie. Wiem, że ten okres ukształtował mój charakter, podejście do wielu spraw a także wymagał ode mnie bardzo dużej odpowiedzialności za podejmowane decyzję. Nie byłbym tak dobrym komendantem gdyby nie zespół ludzi, z którymi współpracowałem. To oni pokazali jaką włąściwą ściężką iść i jak dobrze zarządzać hufcem, ludźmi i jego majątkiem.
Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś Hufiec ZHP Starogard Gdański jest w naszym mieście bardzo dobrą organizacją. To my razem z innymi tworzymy całość niejednej imprezy. To piękne, że ludzie doceniają naszą służbę i mają potrzebę, by społeczność harcerska była obecna podczas najważniejszych wydarzeń w mieście. Ci młodzi ludzie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu, kształtują swoje charaktery i w ten sposób usamodzielniają się, żeby później móc być odpowiedzialnymi obywatelami naszego kraju – dodał.

Podczas zjazdu był czas na podziękowania oraz odznaczenia. W imieniu Prezydenta Miasta Janusza Stankowiaka podziękowanie za wkład i pracę na rzecz starogardzkiego harcerstwa na ręce komendanta Hufca złożyła Renata Połomska, naczelnik Wydziału Informacji Społecznej Urzędu Miasta Starogard Gdański.

Komendant Chorągwi Gdańskiej harcmistrz Artur Glebko, decyzją Przewodniczącego ZHP wręczył Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” podharcmistrzowi Michałowi Hincowi. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” nadawany jest instruktorom ZHP, którzy są naturalnymi liderami swoich środowisk, kształtującymi, niezależnie od pełnionej funkcji, poszanowanie dla wartości płynących z prawa harcerskiego, będących wzorcami do naśladowania dla innych.

Nowy komendant starogardzkiego Hufca Angelika Siemieńska

Na zjeździe wybrano nowy zarząd, który będzie działał przez kolejne 4 lata. Komendantką Hufca jednogłośnie wybrana została harcmistrzyni Angelika Siemieńska. Skład komendy na lata 2019 – 2023 wygląda następująco:
– skarbnik Hufca – hm. Wojciech Mokwa
– z-ca komendanta ds. pracy z kadrą – phm. Wiktoria Guz
– z-ca komendanta ds. promocji i wizerunku Hufca – phm. Michał Hinc
– członek komendy Hufca ds. programu Hufca – phm. Paulina Szulc
– członek komendy Hufca ds. organizacyjnych Hufca – pwd. Dorota Pałubicka
– członek komendy Hufca ds. pracy z drużynowymi – pwd. Kamil Hinc
– członek komendy Hufca ds. HBO Skrzynia – phm. Maciej Bryja

Będziemy kontynuować pracę poprzedniej komendy – mówi komendant Hufca, harcmistrzyni Angelika Siemieńska. Dziękujemy bardzo za zaufanie. Teraz czas na wspólną wędrówkę, do której zapraszamy każdego. Sporo przed nami wyzwań i zadań do zrealizowania. Przed nami 100-lecie Harcerstwa na Ziemi Starogardzkiej, które jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla nas, jak i wszystkich mieszkańców naszego miasta. Już dzisiaj liczę na ogromne wsparcie wszystkich, bo to nasze wspólne święto.

Zjazd Hufca zakończył się zgodnie z tradycją harcerską, puszczeniem bratniej iskierki.