Podjęto uchwałę o ulicy Morelowej

Ulica Morelowa to nowa nazwa ulicy na mapie Starogardu Gdańskiego. Uchwałę o nazwaniu drogi gminnej w mieście podjęła jednomyślnie Rada Miasta na sesji w dniu 27 kwietnia.

Propozycja nadania drodze publicznej gminnej nazwy – ulica Morelowa wynika z nawiązania do najbliżej położonej ulicy w tym rejonie, tj. do istniejącej ulicy Wiśniowej, odnoszącej się do drzew owocowych oraz do znajdujących się w sąsiedztwie ogródków działkowych. Proponowana nazwa uwzględnia zasady kształtowania nazewnictwa zawarte w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 13 września 2006 roku w sprawie systemu nadawania nazw drogom, placom i innym obiektom użyteczności publicznej w naszym mieście, gdyż jest zgodna z regułą dotyczącą zachowania jednolitego charakteru nazewnictwa ulic w danym rejonie.