Nabór do Hufca Pracy na rok szkolny 2020-2021

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2020 / 2021 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy ( kl. VII, VIII dot. także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej , niemających15 lat )

Wszystkim zainteresowanym proponujemy przyuczenie do konkretnych zawodów.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy.

W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Po ukończeniu szkoły możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Dokumenty należy składać oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Osiedle 60 – lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45