Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych

 24 października odbyło się już czwarte seminarium tematyczne w ramach projektu tworzenia Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim.

Adwokat Marek Artski w trakcie seminarium „Sukcesja – dobre praktyki – dwie drogi sukcesji w ujęciu prawnym” omówił dwie ścieżki sukcesji – wewnętrzną i zewnętrzną. Przedstawił również ryzyko związane z sukcesją, uzależnione od formy prowadzonej działalności, wybór optymalnej formy działalności gospodarczej, prawne rozdzielenie sfery zarządczej oraz zabezpieczenie kapitału i zasady dzielenia przedsiębiorstw. W drugiej części spotkania poruszone zostały zagadnienia związane z umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, sprzedaż przedsiębiorstwa, a także ochrona aktywów materialnych i niematerialnych w procesie negocjacyjnym.

Na początku listopada zapraszamy przedsiębiorców prowadzących swój biznes rodzinny w Starogardzie Gdańskim i najbliższej okolicy, którzy przystąpili lub przystąpią do projektu pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, a także przedstawicieli jednostek oświatowych, jst, instytucji otoczenia biznesu, na seminarium pn. „Podaż pracowników w latach następnych – na podstawie analizy demograficznej lokalnego rynku pracy oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół średnich Powiatu Starogardzkiego. Identyfikacja i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, wynikające ze zmian na lokalnym rynku pracy”. Seminarium poprowadzą eksperci Związku Miast Polskich.

Do udziału w seminarium wymagana jest rejestracja do Projektu, którą zajmują się Animatorzy Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim:

Magdalena Schwarz, tel. (58) 530 61 05,

Wojciech Mokwa, tel. (58) 530 60 38,

e-mail: lck-starogard.gdanski@firmyrodzinne.eu