Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” – pomoc psychologiczna, terapeutyczna, edukacyjna i profilaktczna

W Starogardzie Gdańskim od 2,5 roku działa Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”. Centrum to jest placówką, która oferuje specjalistyczną pomoc rodzinom i osobom indywidualnym potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, problemów psychicznych oraz duchowych.

Centrum zajmuje się również profilaktyką i edukacją w celu promocji zdrowia i propagowania integralnego rozwoju człowieka w jego aspekcie psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym.

Na ofertę CPP „Więź” składają się:

– KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
– PORADNICTWO RODZINNE
– KONSULTACJE W ZAKRESIE SEKSUALNOŚCI
– NAPROTECHNOLOGIA
– PORADY WYCHOWAWCZE
– MEDIACJE RODZINNE
– PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
– PSYCHOTERAPIA PAR
– PSYCHOTERAPIA RODZINNA
– PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
– GRUPY MŁODZIEŻOWE
– GRUPY WSPARCIA
– TRENINGI
– WARSZTATY
– ROZMOWA Z OSOBĄ DUCHOWNĄ
– PORADY PRAWNE

Od czerwca 2016 roku Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” zmieniło siedzibę i znajduje się teraz w nowym budynku w centrum miasta na
ul. Wodnej 4 w Starogardzie Gdańskim.

Kontakt:
zajęcia edukacyjne: 886 598 267
pomoc psychologiczna: 730 133 582

Więcej na: www.centrumwiez.pl , www.facebook.com/wiezstarogard

 

 

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl