Kolejne seminarium tematyczne

Kolejne seminarium tematyczne w ramach projektu tworzenia Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim odbędzie się już 5 listopada.

Zapraszamy przedsiębiorców prowadzących swój biznes rodzinny w Starogardzie Gdańskim i najbliższej okolicy, którzy przystąpili lub przystąpią do projektu pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”, a także przedstawicieli jednostek oświatowych, JST, instytucji otoczenia biznesu, na seminarium pn. „Podaż pracowników w latach następnych – na podstawie analizy demograficznej lokalnego rynku pracy oraz wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół średnich Powiatu Starogardzkiego. Identyfikacja i ocena ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, wynikające ze zmian na lokalnym rynku pracy”.

Seminarium poprowadzą eksperci Związku Miast Polskich. W trakcie seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

Prezentacja wyników badań  młodzieży „Aspiracje i plany zawodowe młodych”
·        Plany edukacyjne młodzieży
·        Plany zawodowe młodzieży
·        Przedsiębiorczość

Prezentacja zmian na lokalnym rynku pracy
·        Lokalni pracodawcy
·        Pracownicy
·        Wynagrodzenia
·        Sektory zatrudnienia

Dyskusja
Aspiracje młodzieży  i rzeczywistość lokalnego rynku pracy

Seminarium odbędzie 5 listopada w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 34. Rozpoczynamy o godzinie 10:00. Do udziału w seminarium wymagana jest rejestracja do Projektu, którą zajmują się Animatorzy Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych w Starogardzie Gdańskim:
Magdalena Schwarz, tel. (58) 530 61 05,
Wojciech Mokwa, tel. (58) 530 60 38,
e-mail: lck-starogard.gdanski@firmyrodzinne.eu
Rejestracja do projektu możliwa jest u Animatorów w dzień seminarium, od godz. 9:00 w auli I LO lub w terminie ustalonym indywidualnie z Animatorami.

Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, projekt pt. „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej – lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”