Zostań wolontariuszem

Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to dwa programy społeczne inicjowane przez Stowarzyszenie Wiosna. SZLACHETNA PACZKA to projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.

Wolontariusze, czyli Super W szukają rodzin w potrzebie, następnie spotykają się z nimi diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny. Dobroczyńcy angażując się finansowo dzięki czemu system SZLACHETNEJ PACZKI może skutecznie działać.

Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany. Stowarzyszenie WIOSNA – organizator SZLACHETNEJ PACZKI daje niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy z ludźmi, unikatowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym. Całość pozwala pomagać osobom w ciężkiej sytuacji w wyjątkowy sposób, który daje możliwość emocjonalnego zaangażowania się dla drugiego człowieka. Jednocześnie pozwala poznać fantastycznych wolontariuszy i wspaniałe rodziny, które mają szansę na lepsze życie dzięki naszej pomocy. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej http://www.szlachetnapaczka.pl 

Akademia Przyszłości to ogólnopolski program, który dzięki unikalnej metodologii – Systemowi Motywatorów Zmiany przeprowadza dzieci od porażki w szkole do sukcesów w życiu. Akademia Przyszłości powstała w 2003 roku z inicjatywy księdza Jacka WIOSNY Stryczka i jest siostrzanym projektem SZLACHETNEJ PACZKI. Kiedy wolontariusze odwiedzali rodziny w potrzebie, dostrzegli że dzieci potrzebują nie tylko materialnej pomocy ale przede wszystkim wyprowadzenia ich z błędnego przeświadczenia, że do niczego się nie nadają. Akademia sprawia, że dzieci, które dotychczas czuły się nieważne, mogą poczuć się wyjątkowe.