Protokół Nr 6 z posiedzenia Rady Seniorów

Starogard Gdański, 15.06.2016 r.

PROTOKÓŁ NR 6 Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

 1. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu:
 1. Jan Brdak
 2. Bogdan Adam
 3. Ryszard Chabior
 4. Bogdan Grzela
 5. Danuta Kozikowska
 6. Irena Krzykowska
 7. Henryk Kurkowski
 8. Kazimierz Zimnak
 9. Agata Kurkowska
 10. Maciej Kalinowski
 11. Wiesław Wrzesiński
 12. Karolina Sprengel
 13. Leszek Badźmierowski
 14. Lucyna Mliczek
 1. Porządek obrad:
 1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Zapoznanie się ze sprawami Klubów Seniora działającymi przy Spółdzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE”,
 3. Sprawy bieżące – walka z wykluczeniem cyfrowym osób starszych’
 4. Omówienie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sadowej w Starogardzie Gdańskim’
 5. Wolne wnioski.
 1. Streszczenie referowanych spraw:
 1. Omówienie spraw bieżących Klubów Seniora.

Pierwszy działalność Klubów omówił Pan Kazimierz Zimnak, który skupił się głównie na problemach finansowych, z którymi borykają się członkowie Klubów. Następnie sprawy omówiła Pani Mliczek jako przedstawicielka Klubów Seniora przy Alei Wojska Polskiego, która powiedziała, że z informacji jakie uzyskała wynika, że Kluby Seniora mają przestać funkcjonować w Spółdzielni Mieszkaniowej. Następnie sprawy Klubów Seniora omówił Pan Leszek Badźmierowski, zaproponował żeby Rada Seniorów wsparła do Rady Miasta i władz miasta, aby dofinansowały każdy Klub kwotą 3.000,00 zł.

 1. Omówienie przez Prezesa Spółdzielni Pana Wiesława Wrzesińskiego spraw finansowych Spółdzielni, które mają wpływ na działalność Klubów Seniora. Przekonywał, że Spółdzielnia w pełni zabezpiecza potrzeby seniorów – członków Spółdzielni. Prezes zapewnił, że nie będzie likwidacji świetlic.
 2. Omówienie przez Karolinę Sprengel działalności Klubów Seniora z perspektywy kierownika Domu Kultury.
 3. Omówienie przez Pana Henryka Kurkowskiego planu zagospodarowania przestrzennego na ul. Sadowej. Do sprawy odniósł się Pan Maciej Kalinowski, który przybliżył sprawę zmiany planu zagospodarowania.
 4. Pan Macie Kalinowski omówił warsztaty dr Marka Wysockiego nt. barier architektonicznych w naszym mieście.
 1. Oświadczenia złożone do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyniki głosowania:
 1. Głosowanie nad wnioskiem o ponowne wystąpienie do Rady Miasta z wnioskiem o wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dot. ul. Sadowej:

4 głosy za

3 głosy przeciw

1 głos wstrzymujący.

 1. Opinie oraz wnioski:
 1. Wniosek o ponowne wystąpienie do Rady Miasta z wnioskiem o wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania,
 2. Działalność na terenie miasta – wykluczenie cyfrowe osób starszych;
 3. Pan Bogdan Grzela przypomniał o zaproszeniu Przedstawicieli Związku Gmin Wierzyca.

Załącznik: Lista obecności z dnia 15.06.2016 r.