Protokół Nr 3 z posiedzenia Rady Seniorów

Starogard Gdański, 10.12.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

 1. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu:
 1. Jan Brdak
 2. Bogdan Adam
 3. Ryszard Chabior
 4. Bogdan Grzela
 5. Danuta Kozikowska
 6. Irena Krzykowska
 7. Magdalena Wodzik
 8. Bernadeta Smuda
 9. Agata Kurkowska
 1. Porządek obrad:
 1. Przedstawienie przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Panią Magdalenę Wodzik analizy liczby mieszkańców;
 2. Analiza działalności na rzecz seniorów przez Panią Bernadetę Smuda Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim;
 3. Dyskusja nad poruszanymi tematami.
 1. Streszczenie referowanych spraw:
 1. Przedstawienie analizy liczby mieszkańców w Starogardzie Gdańskim przez Panią Magdalenę Wodzik Zastępcę Naczelnika wydziału Spraw Obywatelskich, szczegółowe informacje zostały zawarte w załączniku Nr 1 do niniejszego protokołu;
 2. Omówienie danych przez Panią Bernadetę Smuda, szczegółowe informacje zostały zawarte w załączniku Nr 2 do niniejszego protokołu;
 3. Dyskusja nad materiałem, który został przedstawiony przez Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Omówienie przez poszczególnych członków Rady tematów, z którymi zetknęli się podczas udziału w pracach Komisji Rad Miasta;
 5. Pani Irena Krzykowska zaproponowała, aby Rada Seniorów włączyła się czynnie
  w spotkania nt. obwodnicy, rewitalizacji rynku;
 6. Rozpoczęcie działań, które zmierzać będą do stworzenia lokalu, które umożliwią również sprawowanie dyżurów przez członków Rady;
 7. Nawiązanie współpracy, aby uruchomić działania wolontarystyczne, integracja ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi , aby umożliwić seniorom wspólne działania;
 8. Omówienie zniżek na śmieci przez Pana Bogdana Grzelę;
 9. Pan Grzela przedstawił problem, z którym spotkał się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Hallera w Starogardzie Gdańskim.
 1. Oświadczenia złożone do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyniki głosowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Opinie oraz wnioski:
 1. Pani Irena Krzykowska zawnioskowała o zmianę terminów posiedzeń z czwartków na inny dzień tygodnia;
 2. Wszystkie materiały mają być dostarczane do członków Rady Seniorów wraz z zaproszeniem na posiedzenia Rady Seniorów.

Załącznik: Lista obecności z dnia 10 grudnia 2015 r.