Protokół Nr 2 z posiedzenia Rady Seniorów

Starogard Gdański, 29.10.2015 r.

PROTOKÓŁ NR 2 Z POSIEDZENIA RADY SENIORÓW GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI

 1. Imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu:
 1. Jan Brdak
 2. Stanisław Kubkowski
 3. Bogdan Adam
 4. Ryszard Chabior
 5. Bogdan Grzela
 6. Danuta Kozikowska
 7. Irena Krzykowska
 8. Henryk Kurkowski
 9. Agata Kurkowska
 1. Porządek obrad:
 1. Odczytanie protokołu z 1 posiedzenia.
 2. Przedstawienie projektu Ramowego Programu Rady Seniorów.
 3. Przedstawienie projektu pisma do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim..
 4. Przedstawienie projektu pisma do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.
 5. Dyskusja nad projektem Ramowego Programu Rady Seniorów.
 6. Ewentualne przyjęcie Programu.
 1. Streszczenie referowanych spraw:
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego projektu Ramowego Programu Rady Seniorów. Pan Bogdan Grzela przedstawił swoje propozycje do Programu m.in. wprowadzenie Karty Seniora, rozmowy z ośrodkami, zniżki dla seniorów na szczepienia np. przeciwko grypie, utworzenie domu dziennego pobytu, należałoby wprowadzić dyżury Rady Seniorów, profilaktykę zdrowia, zorganizowanie dnia Aktywnego Seniora, nawiązanie współpracy z innymi Radami Seniorów, spotkania z prawnikami, psychologami, rozmowa z kierownikiem Przychodni Lekarskiej na temat pomocy lekarskiej dla seniorów. Rada Seniorów powinna wystąpić do Związku Gmin Wierzyca w sprawie obniżenia opłat za śmieci.
 2. Przedstawienie koncepcji Programu przez Panią Irenę Krzykowską – współpraca z Panią Magdaleną Jankowską z Kociewskiego Centrum Zdrowia, Pani Krzykowska wspomniała o możliwości współpracy z powiatem starogardzkim w celu uzyskania dofinansowania w wysokości do 10 tys. złotych. Wykorzystanie potencjału woluntarystycznego.
 3. Pani Danuta Kozikowska natomiast uważa, że w temacie seniorów jest bardzo dużo do zrobienia, należy usystematyzować działania seniorów, które będą ujęte w Programie np. wskazania tylko 3 punktów na których należałoby skupić działania Rady Seniorów. Stworzenie lokalu, w którym mogłyby się odbywać różne spotkania.
 4. Pan Jan Brdak zaproponował, żeby kawiarenki starogardzkie zaoferowały zniżki dla seniorów.
 5. Według Pani Kozikowskiej priorytetem działań Rady Seniorów powinno być zajęcie się emerytami, którzy mają najniższą emeryturę.
 6. Wprowadzenie dla seniorów karnetów na basen.
 7. Nawiązanie współpracy z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „WIĘŹ”.
 1. Oświadczenia złożone do protokołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Wyniki głosowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Opinie oraz wnioski:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: Lista obecności z dnia 29.10.2015 r.