Poradnik interesanta

Informacje podstawowe

Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański
Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Adres: 83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6

Kontakt elektroniczny:
tel.: (+48)  58 530 6019
58 530 6020
fax: (+48)  58 530 6111
e-mail: ratusz@um.starogard.pl
www: www.starogard.pl

NIP: 592-20-45-396

Nr konta:
Bank Spółdzielczy  w Starogardzie Gdańskim
nr rachunku (wpłaty podatkowe):
94 8340 0001 0001 1400 2000 0001


Prezydent Miasta: Janusz Stankowiak

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych:  Tadeusz Błędzki
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych:  Maciej Kalinowski
Przewodniczący Rady Miasta:  Anna Benert

Sekretarz Miasta: Zbigniew Toporowski

Skarbnik Miasta: Ewa Kendzierska-Błyskal

Spis teleadresowy Urzędu Miasta:

Nr pok. Nazwa wydziału telefon
103 Sekretariat Prezydenta Fax 58 530-611158 530-6006
103A Prezydent Miasta  
103B Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych  
104 Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych  
  WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
117 Sekretarz Miasta  
112 Biuletyn Informacji Publicznej 58 530-6010
113 Zaopatrzenie 58 530-6112
120 Obsługa Urzędu 58 530-6012
115
114
Kadry
Archiwum
58 530-6014
58 530-6013
032 System teleinformatyczny 58 530-6016
58 530-6017
58 530-6103
58 530-6139
038 Kancelaria 58 530-6019
58 530-6021
01 Biuro Obsługi Klienta 58 530-6020
58 530-6022
107 Przewodniczący Rady Miasta  58 530-6025
108 Biuro Rady Miasta 58 530-6025
58 530-6024
  WYDZIAŁ FINANSOWY  
09A Skarbnik Miasta 58 530-6005
09 Zastępca Skarbnika Miasta, Naczelnik Wydziału 58 530-6026
07 Dochody budżetowe
Zaangażowanie wydatków
58 530-6031
58 530-6028
04 Dochody gminy 58 530-6029
06 Podatek VAT Urzędu, wadia
Wydatki Urzędu, delegacje, ryczałty
58 530-6030
58 530-6042
03 Płace, umowy zlecenia
Diety radnych
58 530-6041
58 530-6110
034 Budżet, sprawozdawczość
Rozliczanie dotacji
58 530-6040
58 530-6120
02 Kasa – Bank Spółdzielczy  
 

WYDZIAŁ PODATKÓW i EWIDENCJI DOCHODÓW

 
028 Naczelnik Wydziału 58 530-6132
016 Naliczanie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 58 530-6036
58 530-6037
08 Księgowość podatkowa od nieruchomości osób fizycznychWieczyste użytkowanie, łączne zobowiązania pieniężne, sprzedaż nieruchomości

Wykup mieszkań komunalnych, opłaty lokalne

58 530-6032
58 530-611358 530-603358 530-6034
111 Ewidencja działalności gospodarczej
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 530-6038
08A Podatek od śr. transportowych, podatki od nieruchomości osób prawnych, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 530-610058 530-6044
  WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  
037A Naczelnik Wydziału
Obronność
58 530-6045
58 530-6047
037 Sprawy wojskowe 58 530-6046
036 Ewidencja ludności 58 530-6048
58 530-6050
58 530-6051
036 Dowody osobiste 58 530-6052
58 530-6049
  ZESPÓŁ PRAWNY  
119 Radca Prawny – Koordynator 58 530-6053
118 Radcy Prawni
Obsługa Zespołu Prawnego
58 530-6054
58 530-6055
  JEDNOSTKI SAMODZIELNE  
129 Audytor Wewnętrzny 58 530-6056
 

PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA

 
031 Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji 58 530-6059
113 Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozrządowych, Dzieci i Młodzieży, i Osób Niepełnosprawnych 58 530-6134
209 Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 58 530-6091
120A Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością 58 530-6007
 

REFERAT LOKALOWY

 
  Traugutta 56 881 200 181
     
  REFERAT KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
129 Kierownik
Główny Specjalista
      58 530-6057
58 530-6058
 

REFERAT WINDYKACJI

 
015 Kierownik 58 530-6015
58 530-6129
58 530-6032
  WYDZIAŁ INFORMACJI SPOŁECZNEJ  
124 Naczelnik Wydziału 58 530-6062
 127
125
Zastępca Naczelnika
Sport
Kultura
58 530-6108
58 530-6097
58 530-6093
121 Komunikacja z mediami i informacją 58 530-6061
  WYDZIAŁ INICJATYW GOSPODARCZYCH  
010 Naczelnik Wydziału 58 530-6135
121
130
Zastępca Naczelnika 58 530-6106
58 530-6105
58 530-6107
58 530-6104
  WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY  
105A Naczelnik Wydziału 58 530-6064
105 Inwestycje 58 530-6065
58 530-6066
58 530-6067
58 530-6068
106 Gospodarka komunalna, inwestycje drogowe, bieżące utrzymanie dróg, zieleń miejska, kanalizacja, melioracja, ewidencja dróg 58 530-6069
58 530-6070
  WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA  
202 Naczelnik Wydziału 58 530-6072
201 Numeracja nieruchomości
Podziały nieruchomości
58 530-6116
58 530-6073
203 Rolnictwo 58 530-6074
204 Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż mieszkań
Użytkowanie wieczyste
Przekształcenia na własność
Renta planistyczna
58 530-6075
58 530-6076
58 530-6115
58 530-6114
58 530-6114
  WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI  
206A Naczelnik Wydziału 58 530-6079
206B System informacji przestrzennej 58 530-6080
58 530-6081
58 530-6082
206 Rewitalizacja 58 530-6083
207
208
Architektura i planowanie 58 530-6084
58 530-6085
  WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH  
210 Naczelnik Wydziału 58 530-6086
211 Zastępca Naczelnika
Służba zdrowia, opieka społeczna
Pomoc materialna dla uczniów
58 530-6088
58 530-6091
58 530-6078
209 Statystyka i sprawozdawczość
Oświata
58 530-6090
58 530-6087
58 530-6089
  URZĄD STANU CYWILNEGO  
1 Kierownik
Zastępca Kierownika
Fax 58 530-614058 530-6141
58 530-6142
2 Sporządzanie aktów małżeństw
Rejestracja urodzeń
Sporządzanie aktów zgonów
58 530-6143
58 530-6144
58 530-6145
  STRAŻ MIEJSKA  
020A Komendant 58 530-6094
020B Oficer dyżurny 58 530-6095