2014

17 marca 2014
Otwarty konkurs ofert na 2014 r.

Na podstawie uchwały Nr XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 r.
Dokumenty do pobrania


10 stycznia 2014
Informacja o konkursach ofert 2014

Na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe / Otwarte konkursy ofert / 2014 znaleźć można:
– wykaz ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 10 grudnia 2013 r. na zadania realizowane w roku 2014;
– wykaz ofert zawierających braki formalne, które należy uzupełnić do dnia 07 lutego 2014 r.;
– informację o przedstawicielach organizacji, którzy zostali członkami komisji konkursowych.