2013

20 grudnia 2013.
Otwarty konkurs ofert na 2014 r.

Na podstawie uchwały Nr XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 r.Pliki do pobrania:

 • Zarządzenie Nr 324/12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na 2014 r. ( pdf )
 • Uchwała Nr XLVI/429/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014”. ( pdf )
 • Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański
  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” ( pdf )
 • Wzór oferty 2014 ( pdf , doc , odt )
 • Wzór umowy 2014 ( pdf )
 • Karta opisu produktu lokalnego ( pdf , doc , odt )
 • Wzór sprawozdania 2014 ( pdf , doc , odt )
 • Karta oceny formalnej ( pdf )
 • Karta oceny merytorycznej ( pdf )

10 grudnia 2013 r.
Otwarty konkurs ofert na 2014 r.
Na podstawie uchwały Nr XLVI / 429 /2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2014” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na 2014 r.

Do pobrania: