Linki

Forum Rewitalizacji
http://www.fr.org.pl/
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/
Instytut Rozwoju Miast
http://www.irm.krakow.pl/
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/Strony/default.aspx
http://www.mojemiasto.org.pl/
Fundusze strukturalne
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/
Fundusz Spójności
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
http://www.zporr.gov.pl/
Unia Europejska Online
http://europa.eu.int/
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska