Kalendarz Prezydenta

Events in Lipiec 2019

 • Spotkanie z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta
  Spotkanie z interesantem
  Spotkanie z dyrektorem Starogardzkiego Centrum Kultury
  Udział w posiedzeniu Rady Organizacji Pozarządowych
 • Uzgadnianie bieżących spraw Miasta w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym
  Spotkanie z przedstawicielami BGK Nieruchomości w sprawie programu "Mieszkanie Plus"
  Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego 2020
 • Spotkanie ze współpracownikami
 • Spotkanie ze współpracownikami
 • Spotkanie ze współpracownikami
 • Spotkanie z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta
  Spotkanie z interesantem
 • Spotkanie z dyrektorem Miejskiego Zakładu Kominikacji w Starogardzie Gdańskim
  Spotkanie z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
 • Spotkanie ze współpracownikami
 • Spotkanie ze współpracownikami
  Spotkanie z interesantem
 • Spotkanie ze współpracownikami
 • Spotkanie z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta
 • Uzgadnianie bieżących spraw Miasta w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym
  Wręczenie nagród dla sportowców
  Otwarcie placu zabaw przy Parku Nowe Oblicze
  Spotkanie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim
 • Przyjmowanie interesantów
 • Spotkanie ze współpracownikami
  Udział w uroczystej Akademii z okazji 100-rocznicy powstania Policji Państwowej w Starogardzkim Centrum Kultury
 • Spotkanie ze współpracownikami
  Udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. "Problemy medyczne w 2019 roku"
 • „X Zlot Weteranów Szos – Historia na Kołach” - Stado Ogierów w Starogardzie Gdańskim
 • Spotkanie z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta
  Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Andrzeja Grubbę z okazji rocznicy śmierci
 • Uzgadnianie bieżących spraw Miasta w ramach konsultacji ze ścisłym gronem kierowniczym
 • Spotkanie z kadrą kierowniczą Urzędu Miasta
  Wręczenie nagród dla wyróżniających się sportowców
 • Spotkanie ze współpracownikami
  Spotkanie z przedstawicielami Klubu Sportowego "Beniaminek 03"
 • Spotkanie ze współpracownikami